3-point-lighting

15 Feb

3-POINT-LIGHTING-EXPLAINED

3-POINT LIGHTING IN C4D

1. KEY light – päävalo

 • Main light source, the brightest light source in the environment.
 • Defines the main direction of the light in the scene.
 • When designing the lighting setup, the most important aspect to consider is the angle in which the light illuminates the subject. The key light is most often situated diagonally up and to the side of the subject, about 15-45 degrees to the side and 15-45 degrees up from the camera position. There is an exception in the situation that subject’s profile is lit. Then the light source needs to be situated that way that it illuminates the whole subject.
 • If the key light is too close to the subject, the illusion of the depth suffers. When the light is too far away, the subject might not be fully illuminated.
 • When lighting the face, consider the nose as a kind of solar watch, where the shadow of the nose acts as an indicator of the light. Normally the shadow of the nose points to the direction of the mouth. This is how we are used to seeing people.
  • Light too far to the side: nose shadow is pointing more towards the cheek and it looks disturbing.
  • Light too low: the most disturbing light position, which results in ghost like, greepy result. Can be used as an effect.
  • Light too far up: The resulting shadows block the eyes and the subject will look like a racoon. Not very pleasing.
  • Light too far back: dramatic effect, where the subject will look more like a silhouette.
 • Tilan pääasiallinen valonlähde, ympäristön kirkkain valo.
 • Määrittelee valaisun pääasiallisen suunnan.
 • Kohteen valaisussa tärkein asia on päättää, missä kulmassa päävalo saavuttaa kohteen. Päävalo sijoitetaan useimmiten yläviistoon, hieman kohteesta sivulle, n. 15-45 astetta sivuun ja 15-45 astetta ylös kamerasta. Poikkeuksena tilanne, jossa kohdetta kuvataan profiilissa, jolloin valoa käännetään niin, että se valaisee kohteen kokonaan.
 • Jos päävalo on liian lähellä kohdetta, kohteen muoto menettää syvyyttä. Jos taas valo on liian kaukana, saattaa kohde jäädä osittain valoittamatta.
 • Jos valaiset kasvoja, voit ajatella nenää eräänlaisena aurinkokellona. Nenän varjo osoittaa normaalitilanteessa suuta kohti valon tullessa yläsuunnasta. Näin olemme tottuneet näkemään ihmisiä.
  • Valo tulee liikaa sivulta: Kun päävalo on sijoitettu liian sivuun ja tilanne näyttää usein häiritsevältä.Nenän varjo osoittaa sivulle poskea kohti.
  • Valo tulee liikaa alhaalta: Erityisen kummalliselta valo näyttää, jos se tulee alhaaltapäin. Tätä voidaan käyttää efektinä, jos halutaan saavuttaa aavemainen, pelottava tunnelma. Käytä harkiten.
  • Valo tulee liikaa ylhäältä: Silmät jäävät piiloon varjoihin. Pesukarhusilmät eivät näytä erityisen houkuttelevilta.
  • Valo tulee liikaa takaapäin: Dramaattinen efekti, jolla kohde saadaan vaikuttamaan lähes silhuetilta.

2. FILL light – täytevalo

 • In real world fill light comes naturally as the light reflects to the environment from the surface. If the surface is rendered without GI or radiosity, the digital lighting can’t imitate that property of the natural lighting. The light does not reflect to its surraundings.
 • To imitate this reflective aspect of the light, it is common to use a light source at the opposite side of the key light.
 • When the key light illuminates the scene from up and side of left side of the main subject, the fill light needs to be situated on the right side that way that it reaches the subject from the lower angle. If the lights reach each other in the middle, all of the subject is illuminated. The fill light should not be an exact mirror of the key light. That would make the lighting seem unnatural.
 • If there is another light source (an object such as a lamp) in a scene, the fill light should be placed to illuminate from that direction.
 • The fill light has got multiple uses: it acts as a reflective light, as a light source or as a softening light.
 • Even when the GI or radiosity is used, can fill light be used to make subtle changes to the lighting.
 • If multiple light sources are used, be careful that their illumination intensity is not more than the intensity of the key light.

 

 • Oikeassa maailmassa täytevalo tulee usein luonnollisesti valon heijastuessa pinnoista. Rendattaessa ilman global illumination tai radiosity metodeita, ei digitaalinen valaisu imitoi tätä ominaisuutta. Valo ei heijastu pinnoista ympäristöönsä.
 • Imitoidakseen tätä valon heijastumaa, täytyy virtuaalivalaistuksessa usein sijoittaa valonlähde päävalon vastakkaiselle puolelle. Valon paikan ei tarvitse olla täysin vastaan. Usein täytevalo sijoitetaan kohteen eteen päävalon vastakkaiselle puolelle.
 • Päävalon tullessa ylhäältä vasemmalta, tulisi täytevalon tulla alemmasta kulmasta oikealta. Jos valojen reitit kohtaavat keskellä, se varmistaa, ettei mikään osa kohteesta jää varjoon. Varmista, ettei valo tule täysin symmetrisesti peilikuvaksi. Se olisi luonnotonta.
 • Jos tilassa on toinen valonlähde, esimerkiksi lamppu, sijoita täytevalo siten, että se tulee tästä suunnasta.
 • Täytevalolla voi olla monia tehtäviä, kuten toimia heijastuvana valona, valonlähteenä tai pehmentävänä valona.
 • Käytettäessä global illumination tai radiosity rendausta, tietokone laskee valon heijastukset ja pyrkii luonnonmukaiseen lopputulokseen. Myös tällöin voidaan täytevalolla hienosäätää valaistusta tarvittaessa.
 • Jos käytät useampia täytevaloja, ole tarkkana, ettei niiden yhteisvalon määrä ylitä täytevalon määrää. (key : fill+fill)

3. BACKLIGHT – taustavalo

 • Separates the subject from the background. It creates the sense of depth in the scene.
 • Not necessary. To be used when needed. it is a style choice.
 • Backlight can be brighter than the key light if situation needs it to be.
 • Ideally the backlight is not situated directly at the back of the subject, but a little higher opposite the camera.
 • Multiple light sources are often needed to light the whole edge of the subject.

 

 •  Erottaa kohteen taustastaan.
 • Ei aina välttämätön, tyylivalinta
 • Taustavalo voi olla kirkas, jopa kirkkaampi kuin päävalo
 • Jotta taustavalon vaikutus olisi näkyvä, sen ei tule olla täysin kohteen takana, vaan hieman ylempänä, kameraa vastapäätä’
 • Taustavaloja täytyy usein käyttää useampia, jotta kohteen reunat valaistuvat koko matkalta.

Key to fill ratio – päävalon ja täytevalon suhde

 • Fill light intensity should be considerably lower that the key light intensity, but on the other hand it needs to be strong enough to light the subject sufficiently.
  • Low ratio: 2:1 (key light intensity is twice the fill light intensity) – there is a lot of reflective light and a low contrast between the shadows and the highlights.
  • Mid ratio: 4:1
  • High ratio: 8:1 – Very little reflective light, strong contrast between the light and shadow.
 • Täytevalon tulisi olla huomattavasti heikompi kuin päävalon, mutta kuitenkin tarpeeksi voimakas, jotta kohde valaistuu tarpeeksi. Päävalon ja täytevalon suhteella ilmaistaan valojen luomaa kontrastia.
  • Alhainen suhde: 2:1 (päävalo on kaksi kertaa täytevaloa kirkkaampi) – Paljon heijastevaloa, vähäinen kontrasti valo- ja varjoalueiden välillä
  • Keskiarvoinen suhde: 4:1
  • Korkea suhde: 8:1 – Vähän heijastevaloa, korkea kontrasti valo- ja varjoalueiden välillä

Alhainen suhde

 • Used indoors, where there are many light and reflective surfaces.
 • Cloudy day or a snowy landscape, which lacks in contrast.
 • Preferred light ratio for comedies and children’s programs.
 • Käytetään sisätiloissa, joissa on paljon valkoisia tai heijastavia pintoja
 • Pilvisenä päivänä tai lumisessa maisemassa valon erot jäävät heikommiksi
 • Komedioissa ja lastenohjelmissa käytetään tälläistä valaisumallia kirkkaan ja iloisen vaikutelman luomiseksi. Jopa varjot jäävät heikoiksi.

Korkea suhde

 • Night scenes, there is no diffused lighting from the sky.
 • Horror films, dramatic or thrilling scenes, film noir.
 • Be careful thet the lighting doesn’t distract the viewer from the action.
 • Yökohtaukset, taivaalta tuleva heijastevalo puuttuu
 • Kauhuelokuvat, dramaattiset tai jännittävät kohtaukset, film noir
 • Varo, ettei valaisu vie kaikkea huomiota kohtauksesta.
Advertisements