Deformer objects

29 Jan

Deformers are used to deform the geometry or to perform some deforming animation tasks. They can be used on primitive objects, generator objects, polygon objects and splines. They work on its parent objects or its piers. Multiple deformers can be assigned to objects, but note that in that case the order of deformers makes the difference on the end result. Make sure there are enough points on the object deformed.

Muokkaavat toiminnot muokkaavat objektin geometriaa tai niitä voidaan käyttää animaation tekemiseen. Niillä voidaan muokata primitiiviobjekteja, luomisobjekteja, polygoneja tai käyriä. Ne vaikuttavat hierarkiassa niitä ylempänä oleviin objekteihin sekä samalla tasolla samassa hierarkiaketjussa oleviin objekteihin. Muokkaimia voidaan käyttää useampia samalle objektille, jolloin muokkainten esiintymisjärjestyksellä on merkitystä. Tärkeää on se, että objektilla on tarpeeksi muokattavia pisteitä sulavan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

deformers

Tutorial on using deformers in modelling: motorcycle tire

Bend

Bulge

Shear

Taper

 • Narrows or widens objects towards one end.
 • Kaventaa tai leventää objektia jompaakumpaa päätä kohden mentäessä.

Twist

FFD – Free Form Deformer

 • Deforms object using grid points, which affect vertices within the original unmodified FFD-cage.
 • Muokkaa objektia käyttämällä ruudukon pisteitä hyväkseen siten, että vertex-pisteet, jotka osuvat verkon sisälle, muokkautuvat ruudukon pisteiden liikkuessa.
 • General usage tutorial

Mesh (Cage Deformer)

 • Deformer allows you to create a custom low resolution cage around the object to deform it.
 • Muokkaimella voit tehdä muutoksia objektiin lisäämällä objektin ympärille kustomoidun vähäpolygonisen häkkimallin, jonka avulla voidaan muokata objektin muotoa.
 • General usage tutorial
 • General usage 2

Squash & Stretch

 • Used to create a squash and Stretch effect in order to motion be more dynamic.
 • Käytetään animaatiossa yleisen venytys-litistys efektin aikaansaamiseksi.

Melt

 • The recipient object melts radially from the deformers origin onto the Y-plane of the deformer’s origin.
 • “Sulattaa” objektin säteittäin muokkaimen keskipisteestä siten, että objekti ikäänkuin valuu muokkaimen Y-tasolle.

Explosion

 • Explodes an object into its constituent polygons from the deformer’s origin.
 • Räjäyttää objektin sen polygonirakenteen mukaisiin paloihin muokkaimen keskipisteestä.

Explosion FX

Shatter

Correction

 

Jiggle

Morph

Shrink Wrap

 • Deformer allows you to shrinkwrap one source object onto another target object, even if the objects are completely different shapes and have a different number of points.
 • Muokkain antaa sinun kutistaa ja kietoa lähdeobjekti tavoitemuotoon huolimatta siitä, että ne olisivat toisistaan täysin erilaiset muodot, joissa on eri määrä pisteitä.
 • General usage tutorial

Spherify

Surface

Wrap

Spline

Spline Rail

Spline Wrap

Camera

Collision

 • Use this Deformer to emulate interaction between objects by deforming the mesh physically interacting with another defined object. Think of it as a soft surface being pushed or pulled when it collides with another surface.

 • Muokkaimella simuloidaan tilannetta, jossa objekti muokkautuu ollessaan kosketuksissa toisen objektin kanssa. Ajattele pehmeää pintaa, jota työnnettäisiin tai vedettäisiin sen kohdatessa toisen pinnan.
 • Snow prints, soft areas being squeezed, prints on the soft ground.
 • General usage tutorial

 • Snow trail tutorial

Displacer

Formula

 • The formula deforms object wave-like according to a mathematical formulae.
 • Tuottaa aaltomaista liikettä käyttäen matemaattista kaavaa muutoksen pohjana.
 • General usage tutorial
 • Displaced water

Wind

Polygon reduction

Smoothing

Bevel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s