General Advice/yleisiä ohjeita

28 Jun
 1. Projektin tiedostojen järjestely

  1. C4d hakee tekstuurit mieluiten kansiosta, jonka nimi on tex. Tämän kansion tulisi sijaita samassa kansiossa, kuin itse .c4d projektitiedosto. Luo siis projektille oma kansionsa, jonka sisään teet kansion nimeltä tex (kaikki pienellä), jonne tallennat kaikki projektissa käytettävät kuvatiedostot. Jos siirrät koko projektikansion toiselle koneelle, c4d kykenee tällöin edelleen löytämään kaikki tekstuurit.
 2. Tallennuskäytäntö

  1. C4d tiedostokin voi korruptoitua. Tiedosto ei yhtäkkiä aukea ja tulee virheilmoitus “incorrect file structure”. Tällöin ei luultavasti ole mitään tehtävissä. Kannattaa tallentaa tiedosto usein ja ainakin aina, kun olette tyytyväisiä saavuttamaanne lopputulokseen. Hyvä käytäntö on käyttää tallennukseen komentoa “Save Incremental”, jolloin tiedostosta tallentuu aina uusi versio kronologisessa järjestyksessä. Tällöin voi aina palata aikaisempaan versioon tiedostosta.
 3. Uiva tekstuuri

  1. Tekstuuri voi ns. “uida” eli liikkua geometrian liikkuessa. Tämä voidaan estää käyttämällä objektissa “Stick Texture” tagia.
 4. Rendaus

  1. Tarkista rendausasetukset. Onko Alpha-kanava päällä tarvittaessa? Onko kuvanopeus sama asetuksissa kuin itse projektissa?
  2. Rendaa kuvasekvenssejä, älä elokuvatiedostoa. Rendaus voi keskeytyä jostain syystä, jolloin jo rendatut kuvat säilyvät ja voit jatkaa siitä, mihin rendaus keskeytyi. Jos elokuvatiedosto korruptoituu, tiedostoa ei voi käyttää, jolloin koko rendausaika on mennyt hukkaan.
  3. Aina, kun ensimmäinen kuva on rendautunut, avaa kuva ja tarkista, että kaikki on kunnossa.

 

 1. Organising your project files

  1. C4d prefers to collect textures from the folder called tex (lower case letters). This folder should be situated at the root of the folder where you save your project. Create a project folder inside which you have a tex folder and save all the images for your project to that tex folder. If you move your project to another machine it should be able to find the images without renewing the search path again.
 2. Saving conventions

  1. C4d-file can get corrupted. File won’t suddenly open and there is a notice “incorrect file structure”. Most likely in that situation there is nothing to be done to retrieve information. It is a good practice to save file often and particularly every time you achieve something you’re satisfied with. Use the command “Save Incremental” to save a new version of the scene in chronological order. Then you will always have a resent version of the file to get back to.
 3. Swimming textures

  1. Texture can “swim” on the surface of the object when object moves. This can be prevented by applying a “Stick Texture” tag to the object.
 4. Rendering

  1. Check your render settings. Is there an alpha channel active if you need one? Is the frame rate consistent with the project frame rate?
  2. Render frame sequences and composite them together afterwards. If the render gets corrupted or interrupted, you can always replace individual frames or continue from where the render stopped. Previously rendered frames are there to be used later on. If you render a movie file and it gets corrupted, the file is unusable and all the render time is lost.
  3. Always check the first frame as soon as it is rendered to see that everything is as it should be.
Advertisements
%d bloggers like this: